ΙΔΡΥΜΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Καραντώνη 2
Ταχ. Κώδικας : 81100 – Μυτιλήνη
Τηλέφωνο/Fax : 22510 – 28518
e-mail: filamyt@otenet.gr
site : www.mytilene-charity.com