Αρχείο Αγροτικής Δραστηριότητας Φ.Κ.Μ.

Στο αρχείο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης περιέχεται υλικό που σχετίζεται τα κτήματα, που περιλαμβάνονται στην περιουσία του Ιδρύματος. Το συγκεκριμένο αρχείο περιλαμβάνει 15 φακέλους, όπου καταγράφονται σημαντικές πληροφορίες για τη γενικότερη διαχείριση της αγροτικής περιουσίας των Φ.Κ.Μ.

Αγροτική Περιουσία των Φ.Κ.Μ.

Η αγροτική περιουσία των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης αποτελείται από δάση, αγρούς, βοσκοτόπια και ορεινά στο μεγαλύτερο μέρος τους ελαιοκτήματα. Τα κτήματα είναι διάσπαρτα σε όλο το νησί και καταλαμβάνουν επιφάνεια περίπου 7.500 στρεμμάτων.

Η σειρά του αρχειακού υλικού των Φ.Κ.Μ., που σχετίζεται με αγροτικές και γεωργικές δραστηριότητες, αφορά κυρίως τα κτήματα στο Κάτω Τρίτος, το Κληροδότημα Σημαντήρη, που περιλαμβάνει το Αγρόκτημα Αχλαδερής, καθώς και άλλα κτήματα και βοσκοτόπια.

Κληροδότημα Αποστόλου Σημαντήρη

Το κληροδότημα Αποστόλου Σημαντήρη αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδρύθηκε μετά από την κληροδοσία του συνόλου της περιουσίας του ομώνυμου ευεργέτη Απόστολου Σημαντήρη το 1931. Σκοπός του κληροδοτήματος, σύμφωνα με τη βούληση του ευεργέτη, είναι η πρότυπη, συστηματική και ορθολογική διαχείριση της αγροτικής του περιουσίας, ενώ από τα πλεονάσματα της εκμετάλλευσής της εκπαιδεύονται και νέοι αγρότες.

Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας Σημαντήρη περιλαμβάνει μικρό αριθμό αστικών ακινήτων και κυρίως ελαιοκτήματα στην περιφέρεια του Δήμου Μυτιλήνης. Σημαντικότερο, όμως, περιουσιακό στοιχείο αυτής αποτελεί το Αγρόκτημα της Αχλαδερής.

Αγρόκτημα Αχλαδερής

Το αγρόκτημα βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του νησιού, στην ανατολική πλευρά του κόλπου της Καλλονής, και καταλαμβάνει μία ενιαία έκταση 7.000 περίπου στρεμμάτων με ελαιόδεντρα, πευκοδάση, καλλιεργήσιμες και κτηνοτροφικές εκτάσεις. Το Αγρόκτημα Αχλαδερής περιλαμβάνει έναν ενιαίο ελαιώνα 1.700 στρεμμάτων και αρόσιμες εκτάσεις, όπου εκτρέφονται διάφορα ζώα, όπως πρόβατα, βοοειδή, χοιρινά και πουλερικά.. Ακόμη περιλαμβάνει βουστάσιο, πτηνοτροφείο, ποιμνιοστάσιο, χοιροστάσιο, τυροκομείο και τυποποιητήριο ελαιολάδου.

Στις εγκαταστάσεις του αγροκτήματος λειτούργησε η Πρακτική Γεωργική Σχολή. Το ανακαινισμένο κτίριο της Σχολής διέθετε αίθουσα διδασκαλίας, ξενώνες για το διδακτικό προσωπικό, κοιτώνες για τους μαθητές, χώρους υγιεινής, μαγειρείο, αίθουσα εστίασης, πλυντήριο και σιδερωτήριο, γραφεία, καθώς και άλλους βοηθητικούς χώρους. Στη Σχολή, διδάσκονταν διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης, με στόχο την αρτιότερη κατάρτιση γεωργών και κτηνοτρόφων, αλλά και δασκάλων και γραμματέων των Κοινοτήτων.

Κάτω Τρίτος

Άλλες κύριες αγροτικές εγκαταστάσεις των Φ.Κ.Μ. βρίσκονται στο Κάτω Τρίτος του Δήμου Ευεργέτουλα και συγκεκριμένα στη θέση Μετόχι. Οι εγκαταστάσεις δόθηκαν στα Φ.Κ.Μ. από το Μητροπολίτη Μυτιλήνης, Μεθόδιο Αρώνη, κατά τη δεύτερη ποιμαντορία του. Εκεί βρίσκεται και η Ιερά Μονή Ταξιαρχών, που αποτελεί το μοναδικό μοναστηριακό συγκρότημα των Βυζαντινών χρόνων που διασώζεται στη Λέσβο.