Αρχείο Εκπαίδευσης Φ.Κ.Μ.

Στο αρχείο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης περιέχεται υλικό που σχετίζεται με την εκπαιδευτική δραστηριότητα στην περιοχή της Μυτιλήνης από τα μέσα του 19ου αιώνα και εξής. Το συγκεκριμένο αρχείο περιλαμβάνει 18 φακέλους, όπου καταγράφονται σημαντικές πληροφορίες για το ρόλο των Φ.Κ.Μ. στον τομέα της εκπαίδευσης.

Φ.Κ.Μ. και Εκπαίδευση

Τον Ιούνιο του 1844 τα μέλη της Εφορίας του Νοσοκομείου (Φ.Κ.Μ.) και τα μέλη της Δημογεροντίας της Μυτιλήνης συνήλθαν σε έκτακτη γενική συνέλευση και αποφάσισαν (υπ' αριθμ. 796 πρακτικό) τη συνένωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του Νοσοκομείου, που μέχρι τότε αποτελούσαν ανεξάρτητους θεσμούς.

Από τότε (1844) και μέχρι το 1915 τα Φ.Κ.Μ. διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της εκπαίδευσης, διευθύνοντας σχολεία, αναλαμβάνοντας την οικονομική διαχείρισή τους και προβαίνοντας σε χορηγίες για τη θεμελίωση νέων ιδρυμάτων, όπως το Γυμνάσιο Μυτιλήνης. Στο αρχείο των Φ.Κ.Μ. υπάρχει σειρά εγγράφων, που σχετίζονται με διορισμούς δασκάλων και προσωπικού, πληρωμές, θέματα καθορισμού εκπαιδευτικής ύλης και περιεχομένου μαθημάτων, αποφάσεις της Εφορίας των Σχολείων κ.ά.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα των Φ.Κ.Μ. συνεχίζεται μέχρι το 1915, όταν τα σχολεία της Λέσβου εντάσσονται στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο αναλαμβάνει τον έλεγχο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σήμερα, ο εκπαιδευτικός ρόλος των Φ.Κ.Μ. αφορά τη χορήγηση υποτροφιών από κληροδοτήματα του Ιδρύματος.

Εκπαιδευτικό Κληροδότημα Γεωργίου Βοστάνη

Το κληροδότημα δημιουργήθηκε βάσει της διαθήκης του Γεωργίου Βοστάνη το 1929. Σκοπός του είναι η χορήγηση υποτροφιών σε απόρους αριστούχους αποφοίτους λυκείων για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι υπότροφοι του κληροδοτήματος κατάγονται από τη νήσο Λέσβο και φοιτούν σε ανώτατες κρατικές σχολές. Για τη χορήγηση υποτροφίας προτιμώνται εκείνοι που κατάγονται από το Δήμο Μυτιλήνης και τις κοινότητες Παμφίλων και Μυστεγνών. Ο αριθμός των υποτρόφων ποικίλει ανάλογα με τα εισοδήματα του κληροδοτήματος.

Καραντώνειο Εκπαιδευτικό Κληροδότημα

Το κληροδότημα λειτουργεί με βάση τη μυστική διαθήκη του Ευστρατίου Βασιλείου Καραντώνη (1923) και τον κανονισμό λειτουργίας του Καραντωνείου κληροδοτήματος (1926). Σκοπός του κληροδοτήματος είναι η χορήγηση υποτροφιών για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό Λέσβιων αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστημίων και πολυτεχνείων. Ο αριθμός των υποτρόφων ποικίλει ανάλογα με τα εισοδήματα του κληροδοτήματος.