Αρχείο Ακίνητης Περιουσίας Φ.Κ.Μ.

Στο αρχείο των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης περιέχεται υλικό που σχετίζεται με την ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος. Το συγκεκριμένο αρχείο περιλαμβάνει 26 φακέλους, όπου καταγράφονται σημαντικές πληροφορίες για τη γενικότερη διαχείριση των ακινήτων των Φ.Κ.Μ.

Ακίνητη Περιουσία των Φ.Κ.Μ.

Τα Φ.Κ.Μ. διαθέτουν και διαχειρίζονται ακίνητη περιουσία με σκοπό τις πολλαπλές φιλανθρωπικές δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Η ακίνητη περιουσία των Φ.Κ.Μ. περιλαμβάνει το «Ξενοδοχείο» ή «Νοσοκομείο», το Βοστάνειο Ιερό Νοσοκομείο, τα σχολικά κτίρια της πόλης της Μυτιλήνης, τα αγροτικά ακίνητα του Κάτου Τρίτους και του Αγροκτήματος της Αχλαδερής, αλλά και διάφορα αστικά ακίνητα εντός της πόλης της Μυτιλήνης. Στα Φ.Κ.Μ. υπάγεται επίσης και το κτίριο του Προσφυγικού Νοσοκομείου και αργότερα του Παιδικού Ιδρύματος Χρόνιων Νοσημάτων, το οποίο λειτούργησε από το 1967 μέχρι το 1985 και σήμερα στεγάζει το Πανεπιστημιακό Πειραματικό Γυμνάσιο Μυτιλήνης «Γιάννης και Αριστείδης Δελής».

Στο αρχείο των Φ.Κ.Μ. βρίσκονται έγγραφα, που αφορούν τη διαχείριση της παραπάνω περιουσίας, αλλά και υλικό που σχετίζεται με το κτίριο της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Άγιος Γεώργιος Μυτιλήνης». Το αρχείο περιέχει, ακόμη, τεκμήρια που αφορούν την ανέγερση και συντήρηση κτιρίων, όπως σχολείων (Γυμνάσιο, Δημοτικές Σχολές, Ανώτερο και Κατώτερο Παρθεναγωγείο) και εκκλησιών, την παραχώρηση ακίνητης περιουσίας μέσα από διαθήκες, αλλά και τη γενικότερη χρήση της ακίνητης περιουσίας των Φ.Κ.Μ.